Vi har hög kompetens

och över 40 år i branschen

Om F.N Plåt & Bygg

F.N Plåt & Bygg är primärt ett plåtslageri men kan även utföra mindre snickeriarbeten. Vi har verkstad i Nacka, Stockholm, men jobbar i hela Mellansverige eftersom personalen är utspridd över stora delar av Stockholm ända ner till Eskilstuna.

Vi har ett nära samarbete med Westerlunds tak & Fasad AB samt Arena Tak AB. Vi har kollektivavtal samt Bas-p och Bas-u utbildning som gör att vi får driva stora projekt i egen regi.

Kontakta oss